اندازه‌ی اصلی 800 × 600 پيکسل می‌باشد

598 پاسخ به مانیتور فابریک 206 اتومکس (05)