آقای علیرضا احمدی (شهریار)

اندازه‌ی اصلی 800 × 600 پيکسل می‌باشد

612 پاسخ به مانیتور فابریک 206 اتومکس (09)