اندازه‌ی اصلی 800 × 600 پيکسل می‌باشد

614 پاسخ به مانیتور فابریک 206 اتومکس (09)