این مجموعه فعاليت خود را در زمينه واردات و پخش آپشن خودرو و ارتقاي فناوري به وجود آمده در سيستم هاي برقي و الكترونيكي ، صوتی و تصویری ، افزودن امكانات رفاهي ، ايمني و تزئيني جايگاه خاصي را در صنعت خودرو به خود اختصاص داده است . به نحوی كه بهره گيري از اين گزينه ها در محصولات جديد خودروسازان افزايش يافته و مورد استقبال مصرف كنندگان نيز قرار گرفته است .از اينرو اين شركت آمادگي خود را جهت هرگونه همكاري در اين راستا اعلام مي دارد .  

 

Instagram
Facebook
Twitter
Googleplus
Linkedin
Telegram
Youtube
Flipboard
Aparat
Lenzor