1- مشهد – خیابان آیت الله عبادی ، بین عبادی 45و47 ، نمایندگی 3028 ایران خودرو …….. آقای افشار رضائی         تلفن : 05112232055
2- همدان – خ اراک ، بعد از 12 متری صفا ، نمایندگی 1515 ایران خودرو ……………….. آقای اردستانی زاده        تلفن : 08112650011
3- شیراز – بلوار سلمان فارسی(پیرنیا), نمایندگی 2201 ایران خودرو تسلیم ……………….. آقای یداللهی                تلفن: 07117316604
4- سنندج – قروه سنندج ، خیابان مدرس شرقی ، جنب کوچه شهید بابامحمدی ……………….. شرکت روشن رایانه      تلفن: 08725233022
5- اصفهان – خ نشاط , نمایندگی 2024 ایران خودرو فتاحی ……………………………… آقای اله وردی              تلفن همراه: 09393085133
6- بوشهر – بزرگراه طالقانی , نبش فنس نیروی هوایی , فروشگاه وتعمیرگاه احمدی ………….. آقای احمدی                تلفن : 07715562560